ANALÝZA PODNIKOVÝCH PROCESŮ

Cílem vytvoření této analýzy je získat ucelený pohled na podnikové procesy. Je zaměřená na získání informací o stávajícím stavu podniku. Získané informace slouží jako podklad pro rozhodování jak optimalizovat stávající procesy nebo k navrhování změn v těchto procesech. Zákazníkovi je dále nabídnuto optimální řešení za využití přiměřeně vložených nebo využití stávajících prostředků. Na základě získaných informací se navrhuje optimalizované řešení. Vstupní data pro analýzu jsou pořizována přímo v místě jejich vzniku. Pracuje se s lidmi, kteří vytvářejí data nebo je zpracovávají. Prochází se místem vzniku jednotlivých informací. Výsledek je upřesňován postupně od prvních schůzek.

Správa IS - Správa podnikových informačních systémů. Optimalizace IS a podpora uživatelů. Přínosem je předání zkušeností zákazníkovi. Ten pak dokáže efektivněji využívat pořízená data ze všech oblastí společnosti. Optimalizovaný IS je přínosem pro všechny oblasti v podniku a nese s sebou nemalé úspory.

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | Ing. Karel Láník, Sehradice

Úvod | Implementace IS | Analýza podnikových procesů | Správa IS | Podniková řešení | Kontakt | Odkazy

SW-HW