PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ NA MÍRU

Tvorba portálových řešení pro práci s daty (pořizování, prezentace). Práce s dokumenty, poštou apod. Ve chvíli, kde končí možnosti informačního systému, je možné nasadit do provozu náhradní řešení. Tato řešení jsou flexibilní a stavěná na míru. Obvykle jsou data zpracovávána on-line a nezávisle na informačním systému. Hlavní výhodou těchto řešení je jejich variabilita (řešení lze kdyko-li přizpůsobit stávající situaci) a nezávislost (portálová řešení jsou nezávislá na použitém operačním systému a obecně tato řešení mohou existovat nad jakýmkol-li informačním systémem umožňujícím import a export dat). Řešení na míru lze využít pro sběr dat i pro jejich prezentaci. Lze tak prezentovat data nezávisle na informačním systému.

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | Ing. Karel Láník, Sehradice

Úvod | Implementace IS | Analýza podnikových procesů | Správa IS | Podniková řešení | Kontakt | Odkazy

SW-HW